Công ty TNHH Ống Gió Nha Trang

CÔNG TY TNHH

ỐNG GIÓ NHA TRANG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

VÀ KỸ THUẬT VMEP

Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa & thông gió khu du lịch Vinpearland.

Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa & thông gió khu du lịch Vinpearland.


Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa & thông gió cho các nhà hàng và khu vui chơi R1, R2, R3, 4D Khu du lịch Vinpearland.4D cinemaNhà hàng R2


 
>